Konferencja programu: Wsparcie dla dolnośląskich rzemieślników.

W dniu 22 sierpnia br odbyła się konferencja podsumowująca zainicjowany w 2016 roku przez Panią Wicemarszałek Iwonę Krawczyk program wsparcia dla dolnośląskich rzemieślników. Wydarzenie „Dolnośląskie rzemiosło – w poszukiwaniu jakości i oryginalności” zorganizował Urząd Marszałkowski wraz z Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą i Fundacją Wałbrzych 2000. Konferencja odbyła się pod patronatem medialnym Radia Wrocław, Radia Wrocław Kultura i Radia RAM.

 

Uczestników spotkania powitała pani Wicemarszałek Iwona Krawczyk oraz pan Zbigniew Ładziński -  prezes  Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej.  

Pani Wicemarszałek podkreśliła, jak ważne jest rzemiosło dla regionu dolnośląskiego wskazując na potrzebę  zmiany w modelu konsumpcji, w którym alternatywą dla masowej produkcji są  unikatowe, niepowtarzalne produkty rzemieślnicze. Zrównoważona konsumpcja zapewniająca dbałość o  środowisko oraz trendy światowe w tworzeniu   rzemieślniczych  produktów dostępnych w sklepach internetowych wskazują kierunki działań wsparcia rzemiosła.

Rzemiosło boryka się z problemem stereotypowego postrzegania jako niepasującego do czasów współczesnych. Tymczasem należy położyć nacisk na takie jego cechy jak fachowość i perfekcja – to one powinny być promowane jako jego niekwestionowane zalety. W kierunku nowoczesności muszą podążać też izby i cechy rzemieślnicze, nowoczesne rzemiosło nie może odcinać się od Internetu i mediów społecznościowych.

Podczas konferencji odbyły się trzy panele dyskusyjne, podczas których eksperci dyskutowali na temat spożywczych produktów rzemieślniczych i ich wartości dla społeczeństwa, konieczności wspierania kształcenia dla rzemiosła, w szczególności odbudowy prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce. Kolejnym panelem dyskusyjnym był panel, w którym młodzi rzemieślnicy opowiadali o swoich drogach do profesji rzemieślniczej wskazując na problemy, jak i również możliwości realizacji własnych pasji.

Spotkanie cieszyło się  zainteresowaniem rzemieślników oraz organizacji wspierających rzemiosło. Dlatego tak ważne jest  wsparcie dolnośląskiego rzemiosła poprzez promocję zakładów rzemieślniczych i ich produktów wśród mieszkańców regionu, zainteresowanie niszowymi branżami rzemieślniczymi młodego pokolenia.

Realizowany program jest pierwszym tego typu działaniem na Dolnym Śląsku skierowanym bezpośrednio do tej branży. Łączne nakłady z budżetu województwa  w latach 2016-2018 wyniosły 2,5 mln zł.