Wsparcie na realizację projektów.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyznał wsparcie  na realizację 2 projektów wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert.  Działania  realizowane w ramach tych projektów mają na celu m. in. pobudzenie zainteresowania społecznego produktami i usługami rzemiosła, aktywizację współpracy rzemieślników z uczelniami artystycznymi i projektantami, promocję  kształcenia zawodowego w rzemiośle, w tym organizację wizyt dzieci i młodzieży
w zakładach rzemieślniczych oraz organizację wydarzeń promujących zawody rzemieślnicze wśród lokalnych społeczności.

Obecnie realizowane są 2 projekty:

  1. Projekt „Poznaj Dolnośląskie Rzemiosło – New Concept Craft Lab” realizowany przez   Sudeckie Stowarzyszenie Ekorozwoju Green Gate z Kamiennej Góry – 20 400 zł. Projekt inicjuje współpracę środowisk rzemieślniczych i środowiska młodych projektantów, wspiera dzięki temu zastosowanie nowoczesnego wzornictwa i nowych technologii w powstawaniu wyrobów i usług rzemieślniczych
  2. Projekt „ RZEmiosłoNoweRozdanie” II edycja - realizowany przez Fundację Wałbrzych 2000, kwota otrzymanej dotacji – 119 500 zł. Projekt obejmuje organizację warsztatów rzemiosła i rękodzieła podczas lokalnych targów w 5 powiatach; konkurs z nagrodami na dobre przykłady współpracy rzemieślników i uczniów/studentów, warsztaty promujące aktywizację zawodową w rzemiośle wśród wychowanków ośrodków socjoterapeutycznych.