Wsparcie w trybie pozakonkursowym

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Gospodarki w 2018 r.
w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a) jest do dyspozycji kwota 30 000,00 zł
z przeznaczeniem na projekty z zakresu  wsparcia rozwoju gospodarczego, w tym rzemiosła.