Wsparcie publiczne

2018-09-14 11:52:00
W  lutym 2018 roku,  Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyznał wsparcie  na realizację 2 projektów wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert.
2018-09-14 11:51:00
Informacje o działaniach Wydziału Gospodarki